V roku 2011 Utopia v spolupráci s mestom Bratislava spustila prvý pilotný projekt participatívneho rozpočtu na Slovensku. Neskôr jej členky a členovia spolupracovali pri spustení ďalších procesov participatívnych rozpočtov (PR) v rozličných slovenských mestách: Trnave, Ružomberku, Banskej Bystrici, Prievidzi, Hlohovci, mestskej časti Bratislava Nové Mesto a ďalších. Podieľali sa aj na príprave a spustení participatívneho rozpočtu Trnavského kraja. Členovia a členky združenia majú množstvo skúseností s prípravou a navrhovaním procesov participatívnych rozpočtov, faciclitáciou verejných stretnutí a realizáciou projektov, ktoré v rámci PR navrhli obyvatelia. Zapojili sa aj do viacerých medzinárodných projektov, ktorých cieľom bola výmena skúseností medzi expertkami a expertami zaoberajúcimi sa PR.

-----------------------------------------------------------------------------

Participatívny rozpočet je nástroj, ktorý umožňuje občanom a občiankam priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Umožňuje im diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu rozhodovania o prioritách týkajúcich sa jeho mesta či mestskej štvrte.

Proces prebieha po celý rok a je otvorený pre každého, kto má záujem zapojiť sa. Občania a občianky majú možnosť sa pravidelne stretávať v komunitách alebo sa zúčastňovať verejných fór, v ktorých hovoria o problémoch a nedostatkoch v meste a podávajú návrhy na zlepšenie situácie.

V samosprávach, ktoré majú skúsenosť s participatívnym rozpočtom, došlo k výraznému poklesu korupcie, skvalitneniu služieb mesta a zvýšila sa v nich aj občianska angažovanosť a ochota zapájať sa do verejných záležitostí.

-----------------------------------------------------------------------------

V roku 2020 združenie Utopia pripravilo brožúru, ktorá zhŕňa dlhoročné skúsenosti členiek a členov s vytváraním a zavádzaním procesov participatívnych rozpočtov na Slovensku.