Responsive Image

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utópia je krajina, ktorá nemá miesto, je to ne-miesto; utópie budú potom okamžite pokladané za fiktívne predstavy. Fiktívnosť však nie je dostatočným znakom na zachytenie ich povahy, pretože je v nich navyše aspekt, ktorý ich privádza do sféry uskutočňovania. Táto príslušnosť k uskutočňovaniu ešte neznamená, že by sa podľa presvedčení svojich autorov v budúcnosti nevyhnutne mali stať skutočnosťou; ide zatiaľ len o to predstaviť túto spoločnosť ako ľudské dielo, a takto vstúpiť do politického reformovania reálnej spoločnosti. Ak skutočnosť chápeme ako modálnu kategóriu, potom je určená vzťahom k možnému, nemožnému a nevyhnutnému; z tohto hľadiska je utópia nanajvýš možná, no rozhodne nie skutočná. Skutočné však môžeme chápať aj ako to, čo sa uskutočnilo, čo vzniklo účinkom nejakého skutku. V tomto zmysle vstupuje utópia do sféry uskutočňovania, pretože ukazuje, že usporiadanie spoločnosti je ľudským dielom. Takto utópia vstupuje do reálne prebiehajúcich spoločenských aktivít: predvádzaním spoločenskej skutočnosti ako diela získava performatívne schopnosti." - Miroslav Marcelli, Filozofi v meste

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLIKÁCIE NA STIAHNUTIE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ako nás môžete podporiť

OZ Utopia sa zaoberá vytváraním a zavádzaním efektívnych mechanizmov občianskej
participácie na správe verejných vecí, rozvíjaním a podporou sociálnej a solidárnej
ekonomiky, či otvoreného vládnutia.

Ak nás chcete podporiť, môžete tak urobiť priamo - prispením na náš účet.

Identifikačné údaje OZ Utopia:

Adresa: Lipského 2, 84101 Bratislava-Dúbravka

IČO: 42178509
DIČ: 2023244630

Právna forma: Občianske združenie

IBAN: SK18 7500 0000 0040 3034 8655 (ČSOB a.s.)

Ďakujeme.

Aktuálne projekty


Projekt Emancipované rómske ženy bojujú proti diskriminácii podporuje Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

                                   
 

-------------------------------------

Projekt Deliberative Democracy in V4 podporuje


 

-------------------------------------

Projekt Hard Times Soft Skills podporuje